• Verdiep je talenten (ZKM-coaching)


Programma coaching: verdiepend en duurzaam (ZKM)


Deze verdiepende coaching verloopt volgens een vaste opbouw en is gebaseerd op de ZelfKennisMethode. Je ontdekt welke emoties voor jou een grote rol spelen. Door dit inzicht in persoonlijke gevoelspatronen, wordt je bewustwording gestimuleerd: welke gevoelens werken belemmerend op je en welke gevoelens stimuleren je juist om zaken aan te pakken? Door inzicht en observatie van dagelijkse praktijkervaringen, kun je de gewenste veranderingen aanbrengen.

In dialoog met je coach doorloop je de volgende stappen:

Fase 1. ZKM-Zelfonderzoek

 1. Intakegesprek (vrijblijvend en kosteloos):
  Bij Human Empowerment start iedere coaching met een vrijblijvend intakegesprek. Deze staat in het teken van kennismaking, het bespreken van je coachingsvraag, de huidige en gewenste situatie en datgene wat je wilt bereiken. Vervolgens beslis je zelf of je verder wilt in het traject.
 2. Driehoeksgesprek (*):
  In een doelstellend gesprek met je leidinggevende worden doelstellingen en wederzijdse verwachtingen vastgesteld.
 3. Levensverhaal:
  Alle relevante gebeurtenissen uit werk en leven die van betekenis zijn (geweest), worden vastgelegd in kernzinnen.
 4. Scoren:
  Bij iedere kernzin ga je na in welke mate je gevoelens ervaart. Het scoren legt een link met je onbewuste gevoelens bloot. De scoring vindt plaats via een beveiligde internetsite.
 5. Analyse:
  De gescoorde gevoelens worden besproken en vergeleken met elkaar, aan de hand van een rapportage. Hierdoor krijg je zicht op onbewuste patronen.
 6. Observeren:
  De inzichten uit de analyse worden geobserveerd in de dagelijkse praktijk. Wat is de rode draad in je functioneren? Wat is belangrijk? Wat komt steeds terug? Wat geeft energie en wat kost energie?
 7. Doelstellend gesprek:
  Bevindingen, inzichten, persoonlijke doelen en plan van aanpak t.b.v. fase 2 worden geformuleerd.

Fase 2. Coaching (gedragsverandering en verankering)

Vier coachingsgesprekken van 1½ uur:

 • In deze fase wordt je gestimuleerd om andere kwaliteiten van jezelf in te gaan zetten.
 • Door het observeren train je jezelf om situaties sneller te herkennen en erkennen.
 • De gesprekken zijn erop gericht nieuw gedrag te ontwikkelen en sluiten aan bij de gestelde doelen en de keuzes die je maakt of wilt gaan maken.
 • Aan de hand van praktijksituaties die je zelf inbrengt bespreken we gedetailleerd succeservaringen en ervaringen die nog lastig zijn.
 • Tijdens het traject ontvang je handvatten, tips, praktische en theoretische modellen die direct in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.
 • Daarnaast wordt van jou verwacht dat je ervaringen observeert, keuzes onderzoekt, aantekeningen maakt, opdrachten uitvoert en oefent met nieuwe vaardigheden en gedrag.

Tot slot: een verankeringsgesprek (*) van 1 uur:

 • Het traject wordt afgesloten met een verankeringsgesprek met met je leidinggevende.
 • Besproken wordt in welke mate de persoonlijke doelen zijn bereikt, wat de resultaten voor jou zelf en voor de organisatie betekenen.
 • Het gesprek eindigt met concrete afspraken om een blijvende ontwikkeling te verankeren.

(*) zonder gesprekken met leidinggevende ontvang je een korting op het totaalbedrag

<< terug naar Coaching: verdiepend en duurzaam (ZKM)

 • Begeleiding tijdens het sollicitatietraject

  Juli 2019 - Johan is gestart als Analist bij een serviceorganisatie in de biogasmotorentechniek en vertelt over zijn sollicitatietraject:

  'De snelheid van handelen en de duidelijkheid waarmee het gepaard ging waren een verademing, niets was te veel. Dankzij de goede voorbereiding op het gesprek en de begeleiding tijdens het sollicitatietraject kwam ik goed beslagen ten ijs.´

  Lees meer...
 • Beveiliging van uw gegevens

  Bij Human Empowerment hechten we veel waarde aan veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens. De recruitmentsoftware waarmee wij werken is gecertificeerd voor ISO 27001:2013 Informatiebeveiliging. Het belang van informatiebeveiliging is mede door de AVG de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Met de ISO certificering zijn de interne procedures rondom informatiebeveiliging verder geformaliseerd en aangescherpt. Op basis van een audit door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat de de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de veiligheid te kunnen garanderen.
 • Communicatieve vaardigheden voor technici

  Laatst vertelde de operations manager van een bedrijf in de machinebouw ons:
  “Medewerkers in onze organisatie hebben vooral interesse in het oplossen van technische problemen. Toch hechten klanten steeds meer waarde aan professionele communicatie. En samenwerken met collega’s zorgt voor een afdeling die beter loopt.”

  Human Empowerment helpt om die vaardigheden aan te scherpen: lees meer ...
 • Gedetacheerd? Wij investeren in jouw talent.

  Als je gedetacheerd bent via Human Empowerment, bieden wij je de mogelijkheid om jezelf continu te ontwikkelen en stappen te zetten in je loopbaan. Een van onze gedetacheerden heeft bijvoorbeeld gekozen voor Talent coaching:

  'Het is fijn om even stil te staan bij dagelijkse praktijksituaties. Zo weet je de volgende keer beter hoe je anders kunt reageren. Ik heb veel praktische tips ontvangen die ik goed kan gebruiken in mijn werk als teamleider.'

Training & coaching

Training Coaching Talentenanalyse

Contact

Human Empowerment B.V.

Human Empowerment
Berg en Dalseweg 3
6521 JA Nijmegen
024 785 3954
[email protected]
www.human-empowerment.nl
LinkedIn
Contact