• inzicht in je kwaliteiten
  en ontwikkelpunten
 • professionele & soft skills ontwikkelen

 • persoonlijke ontwikkeling • inzicht in vakkennis én competenties


 • een leven lang leren

Talenten duurzaam benutten

We leven in een tijd van verandering en toenemende complexiteit. Om succesvol te blijven wil je als organisatie de talenten van je mensen duurzaam benutten en soft skills voor de toekomst ontwikkelen. Maar hoe pak je dat aan?

Bij Human Empowerment geloven we dat mensen met meer trots, betrokkenheid en plezier werken als zij hun talenten kunnen inzetten en bijdragen aan het succes van de organisatie. We werken samen met mensen en organisaties om dat te bereiken. Afhankelijk van de doelen en gewenste competenties van de organisatie en de ontwikkelbehoefte van mensen starten we een drijfveren- en talentenanalyse, individueel coachingstraject, teamtraining of bouwen we een eigen academy.

Ons Talent Empowerment programma helpt mensen en organisaties om talenten te ontdekken, managen, ontwikkelen en verrijken:

1. Talenten ontdekken

Het ontwikkelen van talent begint met zelfreflectie. Door het invullen van onze online talentenanalyse krijgen mensen inzicht in hun talenten, drijfveren, valkuilen, energievreters en energiegevers. Optioneel kunnen de leidinggevende en/of collega’s een 360˚ feedback vragenlijst invullen waarin zij een collega feedback geven op specifieke competenties.

Resultaat: inzicht krijgen in talenten, competenties, valkuilen
en uitdagingen door zelfreflectie

Talentenanalyse
Competentie analyse
Technisch assessment

2. Talenten managen

Als senior of leidinggevende wil je de talenten van mensen zo goed mogelijk inzetten. Je gaat hierover in gesprek en zoekt samen naar een optimale match tussen datgene waar mensen goed in zijn en het werk dat ze doen. Dit is een continu proces van enthousiasmeren, stimuleren, luisteren, loslaten, uitdagen en omgaan met weerstand. We helpen jou om deze coachende rol zo goed mogelijk te vervullen.

Resultaat: talenten zo goed mogelijk inzetten door in gesprek
te gaan en de juiste begeleiding te bieden

Persoonlijke coaching: coachend leidinggeven
Training: coachend leidinggeven
Training: praktisch leidinggeven

3. Talenten ontwikkelen

Mensen hebben vaak zelf ook behoefte om hun talenten beter en slimmer in te zetten. In groepsgerichte trainingen of individuele coaching reiken we praktische handvatten aan, ontwikkelen persoonlijke vaardigheden en verankeren nieuw gedrag. Het stimuleren van leren heeft een grote, positieve invloed op de duurzame inzetbaarheid
van mensen.

Resultaat
: talenten optimaal benutten door het ontwikkelen
van persoonlijke vaardigheden

Persoonlijke coaching
Training van professionele & soft skills

4. Talenten verrijken

Veel mensen bereiken een moment waarop zij willen stilstaan bij waar ze nu staan.
We bieden mensen de mogelijkheid om te herijken, op zoek te gaan naar de rode draad in hun leven en loopbaan, naar meer inzicht in hun eigen gedrags- en gevoelspatronen. Het resultaat is dat mensen werken vanuit innerlijke kracht, hun talenten verrijken en duurzame keuzes maken voor de toekomst

Resultaat: talenten steeds weer uitdagen en verrijken door reflectie en nieuwe inzichten en verdiepende coaching

Persoonlijke coaching: managementcoaching 'verdiepend'
Persoonlijke coaching: verdiepend en duurzaam (ZKM coaching)
Persoonlijke coaching: expert in gesprekken


Het Talent Empowerment programma bestaat uit een gevarieerd aanbod van analyse, training en coaching om de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van mensen te stimuleren.

 • concreet aan de slag met persoonlijke en/of teamdoelen
 • aandacht voor het leren reflecteren op jezelf en je omgeving aan de hand van eigen praktijksituaties
 • voor trainingen/workshops: kleine groepen in een prettige en vertrouwelijke sfeer
 • oefenen met nieuwe vaardigheden en deze direct toepassen in de dagelijkse praktijk
 • actief werken aan praktische opdrachten en nieuwe vaardigheden verankeren


Meer weten?

Iedere vraag begint met een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Bel of mail Roos Awater om een afspraak te maken
(r.awater@human-empowerment.nl / 06 51 27 84 76). In dit gesprek maken we kennis en brengen we jouw vraag in kaart.

 • Beveiliging van uw gegevens

  Bij Human Empowerment hechten we veel waarde aan veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens. De recruitmentsoftware waarmee wij werken is gecertificeerd voor ISO 27001:2013 Informatiebeveiliging. Het belang van informatiebeveiliging is mede door de AVG de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Met de ISO certificering zijn de interne procedures rondom informatiebeveiliging verder geformaliseerd en aangescherpt. Op basis van een audit door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat de de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de veiligheid te kunnen garanderen.
 • Communicatieve vaardigheden voor technici

  Laatst vertelde de operations manager van een bedrijf in de machinebouw ons:
  “Medewerkers in onze organisatie hebben vooral interesse in het oplossen van technische problemen. Toch hechten klanten steeds meer waarde aan professionele communicatie. En samenwerken met collega’s zorgt voor een afdeling die beter loopt.”

  Human Empowerment helpt om die vaardigheden aan te scherpen: lees meer ...
 • ‘Meer dan alleen het invullen van een vacature'


  ‘Ik heb de samenwerking met Human Empowerment als zeer prettig ervaren. Emil en zijn team zijn erg professioneel en luisteren goed naar de wensen van de kandidaat.
  O
  ok nadat ik mijn contract had getekend, hebben we nog fijn contact gehad.'

  Zo beschrijft Koen, één van onze kandidaten (Sales Engineer) zijn ervaring. Lees meer ...

 • Technische vakkennis én personal skills meten

  Bent u op zoek naar een betrouwbare tool om de vakinhoudelijke kennis & vaardigheden, competenties en ontwikkelpunten van uw monteurs, technici of engineers in kaart te brengen? Human Empowerment heeft een Technisch Assessment ontwikkeld specifiek voor deze doelgroep. Na afloop weten u en uw medewerker precies waar verdere training, opleiding of begeleiding nodig is voor duurzame ontwikkeling. Lees meer...

  Bel voor een kennismakingsgesprek: 024-3650700.
 • Gedetacheerd? Wij investeren in jouw talent.

  Als je gedetacheerd bent via Human Empowerment, bieden wij je de mogelijkheid om jezelf continu te ontwikkelen en stappen te zetten in je loopbaan. Een van onze gedetacheerden heeft bijvoorbeeld gekozen voor Talent coaching:

  'Het is fijn om even stil te staan bij dagelijkse praktijksituaties. Zo weet je de volgende keer beter hoe je anders kunt reageren. Ik heb veel praktische tips ontvangen die ik goed kan gebruiken in mijn werk als teamleider.'